Култура

zGZAdC4WNS_small

Спрайтове на корпорацията

Прагматичен, предприемчив, иновативен, печелене без арогантност, неуспех без обезсърчаване, винаги се движете напред, преди да достигнете целта.

Принципи на правене на неща

Дръжте краката си на земята, търсете цели, избягвайте изкушенията, правете възможното в действителност, правете отговорни неща и правете неща, които са от полза за обществото.

Основни ценности

Интегрирайте личните занимания на служителите в дългосрочния план за развитие на корпорацията, pориентирани към хората и постигане на хармонично развитие между хората и корпоративна.

Работен стил

сериозен и само-мотивиран, може да работи и да живее едновременно. Създайте чувство за чест и мисия на служителите. Строг и дисциплиниран и снизходителен към другите

ec3035a58d685f0a931062dc5fc6d7ca